Yazım Kuralları

Archaeologia Maeandrica’ya gönderilecek makaleler Word ortamında hazırlanmalıdır. 11 punto (dipnotlarda 9,5 punto) Times New Roman (PC ve Macintosh) yazı karakteri kullanılmalıdır.

Makale içerisinde bulunan Hellence kelimelerde Aisa Unicode yazı karakteri kullanılmalıdır.

Aisa Unicode’un son versiyonuna;

http://apagreekkeys.org/NAUdownload.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir.

Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler metnin ve kaynakçanın sonuna, yeni bir sayfadan başlayarak, önüne figürler listesi ve açıklamaları oluşturularak eklenmelidir. Bu veriler için sadece (Fig.) kısaltması kullanılmalı, levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kesinlikle kullanılmamalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. “Fig.” kısaltması, parantez içinde verilmeli; “Fig.” kısaltmasının noktasından sonra bir boşluk bırakılmalı, ikiden fazla ardışık figürün belirtildiği durumlarda iki rakam arasına tire konulmalı, ardışık değilse, sayılar arasına virgül ve bir boşluk bırakılmalıdır.

“Bibliyografya ve Kısaltmalar" bölümü makalenin sonunda yer almalıdır. Dipnotlarda kullanılan kaynaklar kısaltma olarak verilmeli, kısaltmalarda yazar soyadı, yayın tarihi ve aşağıda örnekleriyle belirtilen özel bilgiler kapsamındaki sayfa (ve varsa levha ya da resim) sıralamasına sadık kalınmalıdır.

Dipnot

Ateşlier 2002, 78.

Erdan 2018, 45, Kat. No: 86-88, Fig. 131.

Kaynakça (Kitaplar):

Erdan 2018 Erdan, E., Tisna I İlk Araştırmalar ve Gözlemler, İstanbul.

Kaynakça (Makaleler):

Ateşlier 2002 Ateşlier, S., "Pers Ölü Gömme Geleneğinde Cenaze Harmamaksaları", OLBA 5, 77-95.

Kısaltmalar

Kısaltmalar için DAI’nin belirlemiş olduğu listeden faydalanılmalıdır. Güncel liste için https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a bağlantısı kullanılmaktadır.


ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter


Son Makaleler