ARMA - IV


Trace of New Cults at Stratonikeia

Stratonikeia’da Yeni Kültlerin İzleri

Murat AYDAŞ

ARMA IV (2024) 1-12.

Öz PDF İndir Yayın Hakkında


ARMA - III

    Sayının Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin


Animal Remains from Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük Excavations, Western Anatolia

Batı Anadolu, Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük Kazısı Hayvan Kalıntıları

Ayşe ACAR, Serap YAYLALI

ARMA III (2023) 80-103.

Öz PDF İndir Yayın Hakkında


Heykellerin Yolculuğu: Roma Paganizminden Hristiyan Toplumuna Geçişte Uyum ve Direniş Sorunsalı

Sculptures' Journey: The Question of Adaptation and Resistance in the Transition from Roman Paganism to Christian Society

Adem YURTSEVER

ARMA III (2023) 61-79.

Öz PDF İndir Yayın Hakkında


Lagina Peripolionu'ndan Yeni Bir Zeus Panamaros Yazıtı

A New “Zeus Panamaros” Inscription from Lagina Peripolion

Murat AYDAŞ

ARMA III (2023) 41-60.

Öz PDF İndir Yayın Hakkında


Tisna Yüzey Araştırmalarında Bulunan MÖ 5-4. Yüzyıl Seramikleri

5-4 th Century BC Pottery from Tisna Surveys

Aynur CİVELEK

ARMA III (2023) 1-40.

Öz PDF İndir Yayın Hakkında


ARMA - II

    Sayının Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin


Nesneler Üzerinde Betimlenen Fibulaların Kimlik ve İkonografik Açıdan İncelenmesi

Identity and Iconographic Examination of Fibulae Depicted on Objects

Gül Tuğçe TOPRAK

ARMA II (2022) 71-160.

Öz PDF İndir Yayın Hakkında


Göktürk Bağları Höyükten Bir Grup MÖ II. Bin Seramiği

A Group of 2nd millennium BC Ceramics from Gökhöyük Bağları Höyük

Ramazan GÜNDÜZ

ARMA II (2022) 53-70.

Öz          PDF İndir Yayın Hakkında


Are They All Anchors? Thoughts on the Differences Between Ancient Diving Stone/ Skandalopetras and Stone Anchors

Hepsi Çapa mı? Antik Dönem Dalma Taşı / Skandalopetra ve Taş Çapalar Arasındaki Farklar Üzerine Düşünceler

Özgün ÖZ

ARMA II (2022) 33-52.

Öz          PDF İndir Yayın Hakkında


Evidence for Prehistoric Human Presence and Activity in Alinda: A New Rock Painting

Alinda’da Tarih Öncesi İnsan Varlığının ve Hareketliliğinin Kanıtı: Yeni Bir Kaya Resmi

Emre ERDAN, Murat ÇEKİLMEZ

ARMA II (2022) 14-32.

Öz          PDF İndir Yayın Hakkında


The Equestrian Amazon Statuette from the Attouda

Attouda’dan Atlı Amazon Heykelciği

Bilge YILMAZ KOLANCI

ARMA II (2022) 1-13.

Öz PDF İndir        Yayın Hakkında


ARMA - I

    Sayının Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin


Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi’ndeki Kilise Kurtarma Kazısı ve Artemis Sibyrallis’e Ait Yeni Bir Yazıtın Ön Değerlendirmesi

Report on Rescue Excavations at the Church in Denizli, Tavas District, Yaka Neighborhood, and Preliminary Evaluation of A New Inscription of Artemis Sibyrallis

Veysel ÖZTÜRK - Fatih YILMAZ

ARMA I (2021) 1-22. I  DOI:  10.53538/arm.2021.1/01

Öz          PDF İndir        Yayın Hakkında


Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bargasa/Piginda Heykeltıraşlık Eserleri

Sculpture Artefacts from Bargasa/Piginda in the Aydın Archaeological Museum

Umut KAPUCİ 

ARMA I (2021) 23-40. I  DOI:  10.53538/arm.2021.1/02

Öz          PDF İndir        Yayın Hakkında


Phokaia Sahil Yolu Kırmızı Astarlı Seramikleri

Red Slip Ware From Coastal Road of Phokaia

Aynur CİVELEK

ARMA I (2021) 41-65. I  DOI:  10.53538/arm.2021.1/03

Öz          PDF İndir        Yayın Hakkında


The Rock-Carved Tumulus of Nikon in Tisna

Tisna’daki Nikon’un Kaya-Oygu Tümülüsü

Özden ÜRKMEZ

ARMA I (2021) 66-80. I  DOI:  10.53538/arm.2021.1/04

Öz          PDF İndir        Yayın Hakkında


Nerede Basıldığı Bilinmeyen, Yakın Zamanda Kilikia’daki Nephelis’e Atfedilen Sikkelerden Nadir Bir Örnek Üzerine

On a Rare Specimen of Unattributed Coins Recently Attributed to Nephelis in Kilikia

Ömer TATAR

ARMA I (2021) 81-90. I  DOI:  10.53538/arm.2021.1/05

Öz          PDF İndir        Yayın Hakkında


ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter